Utställningar etc

2018:
Proximity Survey, SÍM, Reykjavik, Island

2017:
Attract-Repel. Supercontinents. Vårutställning KKH, Stockholm

2014:
Fifty Fifty. Grupputställning, Walla Scen, Stockholm
Swedish Pinhole Photography. Grupputställning, Gallery Kameralna, Słupsk, Polen
Women’s Pinhole Photography. Grupputställning, Gallery Gawra, Raciborz, Polen

2013:
Bending Boundaries: Constructing, Undermining and Resisting Space. Konstevent arrangerat av HICCUP 15 dec 2013 i Stockholm
OFFO 2013, Polens hålkamerafestival. Grupputställning, Galeria 9, Gliwice, Polen
6th Annual International Juried Plastic Camera Show. Grupputställning, Rayko Photo Center, San Francisco, CA, USA

2012:
Steg. Separatutställning, Uppsala Fotofestival 2012
Undergång 2012. Med Lena Källberg. Walla Scen, Stockholm

2011:
The Spooky Show III. Grupputställning, Lightbox Photographic Gallery, Astoria, OR, USA

Utbildning

Utbildning i fri konst för yrkesverksamma konstnärer 2016-2017 (Kgl Konsthögskolan, Stockholm)
Kurser i elektroakustisk musik, fältinspelning samt komposition (Elektronmusikstudion, Stockholm)
Resources 05, Post Graduate-kurs i Arkitektur, 2005-6 (Kgl Konsthögskolan, Stockholm)
Arkitektur 1995-2001 (Kgl Tekniska Högskolan, University of East London, UK)
Landskapsarkitektur 1994-1995 (Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna)

 

Exhibitions etc

2018:
Proximity Survey, SÍM, Reykjavik, Iceland

2017:
Attract-Repel. Supercontinents. Spring Exhibition RIA, Stockholm

2014:
Fifty Fifty. Group show, Walla Scen, Stockholm
Swedish Pinhole Photography. Group show, Gallery Kameralna, Słupsk, Polen
Women’s Pinhole Photography. Group show, Gallery Gawra, Raciborz, Polen

2013:
Bending Boundaries: Constructing, Undermining and Resisting Space. Art event arranged by HICCUP 15 dec 2013 in Stockholm
OFFO 2013, Poland Pinhole Camera Show. Group show. Galeria 9, Gliwice, Polen
6th Annual International Juried Plastic Camera Show. Group show, Rayko Photo Center, San Francisco, CA, USA

2012:
Steps, Solo show, Uppsala Fotofestival 2012
End of the World 2012. With Lena Källberg. Walla Scen, Stockholm

2011:
The Spooky Show III. Group show, Lightbox Photographic Gallery, Astoria, OR, USA

Education

Project Studies for Professional Artists 2016-2017 (Royal Institute of Art, Stockholm)
Courses in electroacoustic music, field recording and composition (Elektronmusikstudion EMS, Stockholm)
Resources 05, Post Graduate-kurs in Architecture, 2005-6 (Royal Institute of Art, Stockholm)
Architecture 1995-2001 (Royal Institute of Technology, Stockholm, University of East London, UK)
Landscape Architecture 1994-1995 (Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna)