Attract/Repel

VR. 2017

Video-klipp från VR-modell. / Video clip from VR model.

Superkontinenter/Supercontinents

Glas, 2017 / glass, 2017

Blinds

3D-animation. 2016

Vildmark/Wilderness

Foto, hålkamera, 2015 / Pinhole photo, 2015

 

Undergång 2012/The End of the World 2012

Cyanotypi-fotogram på silke, 2012 / Cyanotype photogram on silk, 2012

Foto från hålkamera, 2012 / Pinhole camera photo, 2012